Koordinate: 
Opis: 
Osnovan je prema predanju od strane Đorđa Brankovića, potonjeg vladike Maksima. Pouzdana svedočanstva o manastiru potiču iz 1545-1546. U toku 17. i prve polovine 18. veka Staro Hopovo nije zabeleženo. Tek na osnovu podataka iz 1751. godine vidi se da je do tog vremena imao crkvu, posvećenu Svetom Nikoli, sa zidovima od drvene građe. Umesto ove crkve koja je stradala u zemljotresu izgrađena je 1752. godine današnja, posvećena Svetom Pantelejmonu. U jednobrodnoj crkvi sa kupolom bogato rezbareni ikonostas slikao je 1793-1800. iriški moler Jefrem Isajlović. Ikonostas je oštećen i demontiran za vreme drugog svetskog rata, a ikone su sklonjene u jednu od iriških crkava. Od 1955. godine sve ikone, osim prestonih, čuvaju se u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture, gde su i konzervirane. Na crkvenoj građevini su u toku konzervatorsko-restauratorski radovi.