Koordinate: 
Opis: 
Prema predanju osnovala ga je udovica Stevana Štiljanovića, despotica Jelena. Prvi siguran pomen o manastiru potiče iz 1566-1567. Crkva je u obliku sažetog trikonhosa do danas sačuvala gotovo neizmenjen oblik. Samo je prvobitni drveni zvonik zamenjen zidanim u drugoj polovini 18. veka. Podaci o manastirskom konaku su neispitani. Živopis crkve, dovršen 1588. godine je u najvećem delu do danas očuvan. U 18. veku crkva je u nekoliko navrata obnavljana, a 1735. godine dobila je novi ikonostas sa velikim izrezbarenim krstom. U toku Drugog svetskog rata, crkva je napuštena, a preostale stare ikone odnesene i rasturene. Ikonostas je uništen, a krst prenesen u Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici. Obnova crkve i čišćenje živopisa izvršeni su 1950-1952, a konverzatorski radovi su nastavljeni 1981. godine i traju do danas.