Koordinate: 
Opis: 
Prema predanju osnovao ga je u 12. veku Priba (Priva), po kome je manastir dobio ime. Po drugom, prihvatljivijem predanju, manastir su osnovali sremski despoti Brankovići krajem 15. veka. Prvi sigurni podaci o manastiru zabeleženi su 1566-1567. Na mestu stare jednostavne crkvene građevine između 1741. i 1760. podignuta je sadašnja crkva u obliku razvijenog trikonhosa, a po uzoru na hram Novog Hopova. Konaci manastira izgrađeni su između 1753. i 1771, a današnji oblik su dobili u drugoj polovini 19. veka. Zografske ikone na starom ikonostasu crkve slikao je 1747. godine Stanoje Popović. Ikone na ovom ikonostasu, prestolima i zidne slike u centralnom delu crkve izgradio je 1786-1791. Kuzman Kolarić. Crkva sa konacima ostala je neoštećena u Drugom svetskom ratu, a riznica sa bibliotekom i arhivom odnesena i delom spaljena. Konzervatorsko-restauratorski radovi su u toku.