Koordinate: 
Opis: 
Prema predanju manastir je osnovao Raka Milošević – Veliki komornik despota Jovana Brankovića, po kome je dobio ime. Pouzdani podaci o manastiru potiču tek iz 1545-1548. Pretpostavlja se da je manastirska crkva sagrađena pre konačnih turskih osvajanja u Sremu 1526. godine. Manastir je stradao u austro-turskim ratovima krajem 17. veka Sa priziđivanjem baroknog zvonika uz zapadnu fasadu crkve 1735. godine nastale su određene promene na samoj crkvenoj građevini trikonhosnog oblika i na manastirskom kompleksu uopšte. Konačan trostrani oblik manastiri su dobili 1771. godine. Crkva je živopisana krajem 16. veka, a očuvani su samo fragmenti i Hristos Pantokrator u kaloti kubeta. Ikone na baroknom ikonostasu oslikao je 1763. godine Vasa Ostojić, a zidne slike u trpezariji konaka izradio je 1768. godine Amvrosije Janković. Jednobrodna grobljanska kapela posvećena je Bogorodici, sagrađena je 1751. godine i čuva ikonostas koji su oslikali Janko Halkozović i Vasa Ostojić. Manastir je teško stradao u Drugom svetskom ratu.