Koordinate: 
Opis: 
Manastir se ranije zvao Remetica (Remetsko) i Remetski manastir, a u turskim popisima i manastir Svetog Stefana Štiljanovića. Njegovo osnivanje vezuje se za izbegle monahe iz manastira Žiče, koji su zatečenu crkvu Svetog Nikole, zvanu Remetsko, srušili (1520.) i na njenom mestu podigli novu, posvećenu Bogorodici, koju su nazvali Šišatovac. Sigurni podaci o životu i postojanju manastira potiču iz sredine 16. veka. Godine 1543. ovde su prenete iz Šikoša mošti Svetog Stefana Šiljanovića. Stara dvokupolna crkva, koju su gradili majstori iz primorja, Jovan i Gašpar, srušena je 1778. godine i na njenom mestu sagrađena je nova velika crkva, ktitorstvom vršačkog episkopa Vikentija Popovića. Zgrade konaka bile su sagrađene sa tri strane, dok je četvrtu stranu zatvarao hram. Konačan izgled konaci su dobili krajem 18. veka, a posle požara 1849. godine su obnovljeni. Grobljanska kapela, posvećena je Svetom Petru i Pavlu, sagrađena je u baroknom stilu 1750. godine. Ikonostas i zidne slike izradio je 1793-1795. Grigorije Davidović Opšić iz Čalme. U Drugom svetskom ratu manastir je razoren. Manastir je građevinski potpuno rekonstruisan i u pripremi je izrada novog ikonostasa, dok su površine unutrašnjih zidova crkve bele boje bez oslikanog živopisa.