Koordinate: 
Opis: 
Pećina Risovača kod Aranđelovca, 74 km južno od Beograda, čuva najstarije tragove života praistorijskih ljudi koji su tlo Srbije naseljavali u vreme paleolita. U pećini su otkriveni brojni fosilni ostaci praistorijskih životinja, tragovi korišćenja vatre i oruđa od grubo klesanog kamena i kosti. Ti predmeti se mogu videti u Muzeju u Aranđelovcu i u samoj pećini, koja je pretvorena u podzemni muzej paleolita, jedini takav muzej u zemlji. Jedini do sada otkriveni tragovi života paleolitskih ljudi nađeni su u Risovači i u pećini Gradac kod Kragujevca. Ovi materijalni dokazi potvrdili su pretpostavke o postojanju paleolitskih kultura južno od linije Sava–Dunav i pružili nove podatke o životu praistorijskih ljudi. U Risovači, koja se nalazi u samom centru grada Aranđelovca, na dubini od 1–1,75 metara, otkrivene su okresane kremene i koštane alatke koje, po načinu izrade, ukazuju na život pećinskih ljudi s kraja srednjeg paleolita. Njihov tvorac je Risovački čovek– homo sapiens
Audio zapis: