Koordinate: 
Opis: 
U Đerdapskoj klisuri, na obalama Dunava, 130 km od Beograda, leži Lepenski Vir, naselje iz srednjeg kamenog doba koje je u svetskoj kulturnoj javnosti poznato kao lokalitet neobične i veoma napredne praistorijske kulture. Lepenski Vir je najstarije stalno stanište na ovim prostorima. Na površini od oko 3.000 m2 nalazi se više od 100 trapezastih kuća, urbanistički pažljivo raspoređenih. Tu su nađeni i prvi primerci monumentalne skulpture u Evropi, iz 6000. godine p.n.e., među kojima su najpoznatije ribolike ljudske glave. Zbog porasta nivoa Dunava, lokalitet je u skorijoj prošlosti dislociran na viši nivo, 17 metara iznad starog. Brojni predmeti od kosti ukrašeni ornamentima i dekorativna keramika mogu se videti u Muzeju Lepenskog Vira u Đerdapu. Lepenski Vir – arheološko nalazište Tel.: +381 62 216 559 e-mail: office@lepenski-vir.org.rs
Audio zapis: