Koordinate: 
Opis: 
Na desnoj obali Dunava, 14 km nizvodno od Beograda, nalazi se kolevka prve Evrope – praistorijsko naselje Vinča. Po tom naselju naziv je dobila vinčanska kultura, koja se od 5500. do 4000. godine p. n. e. prostirala širom Balkana. Reč je o najraskošnijoj neolitskoj kulturi na ovim prostorima, ali i o najvišem praistorijskom dometu u Evropi. Kao urbana sredina, sa pravilno raspoređenim ulicama i zgradama, mnogobrojnim zanatlijama i trgovcima i bogatom umetničkom produkcijom, Vinča menja naše poimanje praistorije. Vinčanci su poznavali rudarstvo: osvojili su proizvodnju bakra i koristili ga za izradu sekira i nakita. Proizvodili su bogato ukrašenu keramiku i neobične figurine ženskih božanstava i, najzad, koristili linearno pismo, koje spada među najstarija poznata pisma. Danas je deo velikog bogatstva vinčanske kulture izložen u Muzeju u Vinči i u Narodnom muzeju u Beogradu.
Audio zapis: