Koordinate: 
Opis: 
Rimska prošlost Beograda počinje u 1. veku p. n. e, kada je osvojeno keltsko utvrđenje Singidunum. Od vojnog logora, podignutog na ušću Save u Dunav i na drumskoj raskrsnici između provincija Mezije, Panonije i Dalmacije, nastao je grad koji je imao veliki značaj za odbranu dunavskog limesa. Singidunum, sa statusom slobodnog rimskog grada, bio je stalno sedište 4. Flavijeve legije. Gotovo da nema dela starog Beograda koji ne nosi pečat rimskog vremena. Kalemegdan čuva ostatke rimskog kastruma, akvadukta, cisterne i groblja, a ispod beogradskih pločnika nalazi se neprocenjivo arheološko blago. U Rimskoj dvorani Biblioteke grada Beograda mogu da se vide delovi rimskog utvrđenja, zbirka nadgrobnih spomenika izložena je u lagumima Barutane, a kolekcija nakita, posuđa i umetničkih dela čuva se u Narodnom muzeju i Muzeju grada Beograda.