Koordinate: 
Opis: 
Nedaleko od Požarevca nalaze se ostaci rimskog Viminacijuma, jednog od prvih vojnih logora na Dunavu koji je tokom 2. veka prerastao u značajan grad. U vreme procvata, Viminacijum je bio jedan od najvećih rimskih gradova na Balkanu, pa gotovo da nije bilo rimskog imperatora koji u njemu nije boravio. Bio je glavno vojno uporište prema istočnoj granici carstva, trgovački centar, grad u kome se kovao novac i prestonica provincije Gornje Mezije. O nekadašnjem sjaju rimskog Viminacijuma svedoče veoma očuvani ostaci velikog amfiteatra, javnih kupatila, akvadukta i nekropola. Nakit i posuđe iz grobnica nalaze se delom u požarevačkom a delom u beogradskom Narodnom muzeju. Danas je Viminacijum naučnoistraživački centar koji se razvija u arheološki park i jedinstvenu turističku atrakciju sa autentičnim rimskim ambijentom.
Audio zapis: