Koordinate: 
Opis: 
Nedaleko od Leskovca, udaljenog 276 km južno od Beograda, nalazi se rimski grad iz 6. veka Justinijana Prima (Caričin grad), koji je car Justinijan podigao u svom zavičaju kao upravno i crkveno središte provincije Ilirik. Justinijana Prima je urbanistički planiran grad, izgrađen po uzoru na metropole kasnoantičkog sveta. Ostaci akropolja, prostranog kružnog trga, ulica sa porticima, episkopske crkve i višespratnih kuća svedoče o nekadašnjem carskom sjaju i hrišćanskom duhu grada. Međutim, moć Justinijane Prime bila je kratkog veka. Grad su porušili Sloveni i Avari već 631. godine. Iskopavanjem su izneti na videlo brojni predmeti, koji se većinom čuvaju u leskovačkom, a delimično i u beogradskom Narodnom muzeju.
Audio zapis: