Koordinate: 
Opis: 
Golubac je srednjovekovna tvrđava, podignuta na oštrom grebenu iznad Dunava na ulazu u Đerdapsku klisuru, udaljena četiri kilometra nizvodno od istoimenog grada. Zbog važnog strateškog položaja, to mesto je bilo utvrđeno već u antičkom dobu, a u kasnijim vremenima je više puta menjalo gospodare. Sadašnja tvrđava, izgrađena u 15. veku, u više navrata je bila u rukama Mađara i Srba, a najduže su njome upravljali Turci. Golubac je pravo vojničko utvrđenje bez predgrađa. Ima nepravilnu osnovu, prilagođenu strmom uzvišenju. Na vrhu stene je šešir kula, od koje se lepezasto spuštaju dva reda masivnih zidova sa osam snažnih kula. Do grada se stizalo mostom preko vodenog rova. Osmougaonu kulu sa platformom za topove Turci su sagradili na samoj obali reke kao zaštitu pristaništa, a da bi kontrolisali plovidbu, lancem su povezali kulu sa stenom Babakaj koja viri iz vode. Golubački grad je jedno od manjih utvrđenja u poređenju sa Petrovaradinskom, Beogradskom ili Smederevskom tvrđavom, ali je zbog svoje lepote i položaja nezaobilazna turistička destinacija.
Audio zapis: