Koordinate: 
Opis: 
Bajrakli džamija u centru Beograda, u Gospodar Jevremovoj ulici, naziv je dobila po barjaku kojim se davao znak drugim džamijama za početak molitve. Zadužbina sultana Sulejmana II, jedina je preostala džamija od nekada mnogobrojnih na tlu Beograda. Podignuta je između 1660. i 1688. i pripada tipu jednoprostornih građevina kvadratne osnove, sa kupolom oslonjenom na osmougaoni tambur. Zidana je kamenom, dok je minare od opeke. Tokom svoje istorije više puta je rušena ili je menjala funkciju. Prvobitno se zvala Čohadži džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Jednoprostorna građevina sa kupolom i minaretom. U vreme austrijske vladavine (1717-1739) pretvorena je u katoličku crkvu, kada je i srušen najveći broj beogradskih džamija. Po povratku Turaka, ponovo postaje džamija. Husein-beg, pomoćnik glavnog turskog zapovednika Ali-paše, obnovio je bogomolju 1741. godine, pa se neko vreme zvala Husein-begova ili Husein-ćehajina džamija. Posle obnove u 19. veku, koju su preduzeli srpski knezovi, postaje glavna gradska džamija. Danas je jedina aktivna islamska bogomolja u Beogradu.