Koordinate: 
Opis: 
Najpoznatiju novopazarsku džamiju, Altun-alem, što znači "sa zlatnim alemom" (dragim kamenom), sagradio je u prvoj polovini 16. veka graditelj Abdul Gani, poznat i kao Mujezin hadža al Medini. Nalazi se u ograđenom kompleksu koji obrazuju mekteb (škola) i nišani sa isklesanim zapisima. Po tipu, džamija je jednoprostorna kupolna građevina sa dvotravejnim tremom natkrivenim kupolama. Ovaj tip džamije nije karakterističan za prostore Srbije, dok više tipskih analogija iz 16. veka postoji u Jedrenu, Istanbulu, Brusi i Amasiji. Glavni deo džamije zidan je naizmenično pritesanim i lomljenim kamenom sa redovima opeke. Kupole i lukovi su od tanke opeke. Trem i dvanaestostrani minaret zidani su od kvadera peščara. Enterijer krasi lepo obrađeni mihrab (centralna niša) i drveni mahvil (galerija), postavljen celom dužinom severozapadnog zida.