Koordinate: 
Opis: 
Kompleks Sinagoge u Novom Sadu, sa pratećim zgradama Škole i Jevrejske opštine, građen je od 1906. do 1909. godine, prema projektu budimpeštanskog arhitekte Lipota Baumhorna. Središnji deo kompleksa predstavlja Sinagoga, sa osnovom trobrodne bazilike sa pripratom, dvema kulama kvadratne osnove na pročelju i tročlanim apsidalnim delom. Koncipirana je u tradicionalnom duhu, sa stilskim obeležjima secesije i vezuje se za najbolja ostvarenja bečkih i peštanskih arhitekata. Fasadna površina izvedena je u žutoj klinker opeci. Kupola i brojne rozete i prozori ukrašeni su fino rađenim vitražima. Zgrade Škole, dovršena 1907. godine, i Jevrejske opštine, dovršena 1908. godine, nalaze se bočno od hrama, rađene su od istog materijala, sa stilski ujednačenom ornamentikom fasadnih površina, ali sa skromnijim ukrasom.