Koordinate: 
Opis: 
Stara beogradska sefardska sinagoga Bet Izrael sagrađena 1908. i za koju je kralj Petar I položio kamen temeljac, stradala je tokom Drugog svetskog rata. Današnja sinagoga Sukat Šalom, u ulici Maršala Birjuzova, sagrađena je 1925. U početku, u ovoj sinagogi su se poštovali aškenaski rituali kongregacije beogradskih Jevreja koji su govorili Jidiš. Međutim, od Drugog svetskog rata ona služi celokupnoj jevrejskoj zajednici (i sefardskoj i aškenaskoj) koja je prezivela holokaust i ostala u Beogradu. Arhitektonski stil zgrade sinagoge je kasni neoklasicizam, koji se u ovom delu Evrope obično klasifikuje kao "akademski stil", sa ograđenim dvorištem ispred zgrade. Sa čela zgrade nalaze se velike centralne stepenice koje dominiraju prednjom fasadom, zajedno sa četiri velika prozora samog hrama. Gornja fasada ima karakteristični zaobljeni prozor sa Davidovom zvezdom u centru. U zgradi sinagoge nalazi se i Omladinski klub, kao i društvene prostorije koje koristi jevrejska zajednica.