Koordinate: 
Opis: 
Petrovaradinska tvrđava, poznata još i kao Gibraltar na Dunavu, nalazi se na stenovitom uzvišenju preko puta današnjeg Novog Sada. Zbog dominantnog geografskog položaja za nju su se kroz vekove otimali mnogi narodi: Kelti, Rimljani, Avari, Vizantinci, Mađari, Turci i, najzad, Austrijanci, koji su u 18. veku izgradili sadašnju tvrđavu. Petovaradin, druga po veličini tvrđava u Evropi, veoma je dobro očuvan i važi za jedno od najboljih ostvarenja evropske vojne arhitekture 18. veka. Moćni bedemi od opeke, građeni za borbu sa snažnim vatrenim oružjem, obuhvataju gornju varoš i donju garnizonsku varoš i izbijaju na obale Dunava. Podzemlje tvrđave čini splet laguma, galerija i hodnika, a zidinama su okružene kasarne za smeštaj oficira i vojnika, arsenal i niz radionica i drugih zgrada koje su nekada imale odbrambenu ulogu, a sada su ispunjene kulturnim i turističkim sadržajima. U tvrđavi su našli mesto Opservatorija i Istorijski arhiv. Topovnjača je preuređena u Muzej grada Novog Sada, u jednoj od kasarni nalazi se hotel, dok su u podrumskim prostorijama smešteni brojni ateljei. Prepoznatljiva turistička atrakcija tvrđave je barokna kula sa velikim satom na bastionu Ludvig