Koordinate: 

Biciklistička staza Velika kapija - Suva kapija sa kanjonom

Fotografije: 
Opis: 
Dužina staze 3,00 km Kanjon reke Vratane odavno pohode planinari i ljubitelji šetnje. Prirodne atrakcije su Veliki i Mali i Suvi prerast, koji su nastali urušavanjem stena.