Koordinate: 

Biciklistička staza Velika kapija - vidikovac - desnom obalom do Suve kapije

Fotografije: 
Opis: 
Dužina staze 3,93 km Na ovom lokalitetu smešteno je lovište "Vratna".Nemojte se iznenaditi ako sretnete jelena lopatara ili muflona.Oni su ovde domaćini.