Koordinate: 

Biciklistička staza Objekat “Piramida” – žičara – reka “Sokolja” – smučarski dom – objekat “Piramida”

Fotografije: 
Opis: 
Dužina staze: 7300 m. Ukupan uspon: 380 m.