Koordinate: 
Opis: 
Blizu sela Dupljaja kod Bele Crkve, 95 km od Beograda i 35 km od Vršca, nalaze se ostaci praistorijskog naselja koje potiče iz srednjeg bronzanog doba. Na tom lokalitetu su otkrivena dvoja kolica od terakote koja su bila namenjena nekom praistorijskom kultu. Na njima su simbolično prikazane ljudske figure sa ptičjim kljunom. Dupljajska kolica se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu, a zbirka kamenih nalaza u Gradskom muzeju Vršca.