Koordinate: 
Opis: 
Ostaci tog rimskog grada nalaze se u blizini Gračanice, osam kilometara od Prištine. Smeštena na međi agrarne i rudne oblasti, Ulpijana se brzo razvila pod carem Trajanom, po kome nosi ime. Arheološki nalazi čuvaju se u Muzeju Kosova u Prištini.