Koordinate: 
Fotografije: 
Opis: 
Galerija slika „Sava Šumanović“ osnovana je 1952.godine na temelju darovnog ugovora kojim je Persida Šumanović poklonila gradu Šidu 417 slika svoga sina kao i porodičnu kuću u kojoj su izložene.Tim činom ostvarena je dugogodišnja zajednička želja majke i sina. Umetnički fond Galerije čini 350 slika rađenih tehnikom ulje na platnu i 67 skica rađenih raznim tehnikama ( crtež, pastel, akvarel, razblažena tempera) Najveći broj dela nastao je u Šidu tokom poslednje decenije slikarevog života. Manji deo zbirke čine slike koje je Šumanović doneo iz Pariza, kada se vretio kući 1930. godine. Stalna postavka koja se delimično menja broji oko 100 slika što posetiocima Galerije omogućava potpuni doživljaj poslednjeg stvaralačkog perioda Save Šumanovića, u okruženju , koloritu i svetlu u kom su dela nastala. U neposrednoj blizini Galerije nalazi se Spomen kuća Save Šumanovića u kojoj je sačuvan autentičan nameštaj i slikarev atelje.U njoj je umetnik proveo ranu mladost i poslednje godine života, naslikao više od 700 slika i iz nje je odveden na put bez povratka. Sava Šumanović (1896-1942) Sava Šumanović jedan od najznačajnijih srpskih slikara XX veka. Rođen je u uglednoj i imućnoj šidskoj porodici. Školovao se u Šidu, Zemunu i Zagrebu i Parizu. Smatra se jednim pod najobrazovanijih srpskih slikara. Pripadao je slikarskoj generaciji koja je posle Prvog svetskog rata uvela našu umetnost u savremene evropske tokove. Odlazak na usavršavanje u Pariz1920 godine bio je od presudnog značajaza njegov dalji rad. Sa kraćim prekidima proveo je u Parizu sledećih 10 godina. Poslednjih 12 godina proveo je u Šidu, potpuno posvećen slikarstvu. Naročito ga inspirišu dve teme, pejzaž i akt. Boja je osnovni činilac slike, a svetlost ono što ga interesuje. Zimski pejzaži su antologijske slike srpske istorije slikarstva. Da bi ostvario željeni cilj, jedinstvo stila, po ugledu na velike slikare stvarao je u ciklusima. Najpoznatiji c ciklusi su Proleće u šidskim baštama, Šidski sokaci, Dečiji likovi i sasvim poseban i intrigantan ciklus Šidijanke (Kupačice). Šumanović je ostavio opus od oko 1400 umetničkih dela. Priredio je 6 samostalnih izložbi od kojih je najznačajnija, ujedno i poslednja bila u Beogradu 1939.godine. Streljan je kao talac u Drugom svetskom ratu, sa 120 sugrađana, poslednjih dana avgusta 1942. godine u Sremskoj Mitrovici. RADNO VREME Radnim danima 8- 18 časova Subota i praznici 9-15 časova Nedelja Galerija je zatvorena za posete Svetog Save 7 22240 Šid Republika Srbija tel/fah 022 712 614 tel. 022 716 825 e-mail info@savasumanovic.com