Koordinate: 
Opis: 
Galerija savremene likovne umetnosti Niš osnovana je 9. juna 1970. godine. Istaknuti kulturni i javni radnici Niša i drugih centara nekadašnje Jugoslavije bili su uključeni u formiranje i rad Galerije. Prvi vršilac dužnosti direktora bio je prof. Dr Lazar Trifunović, a prvi predsednik Saveta profesor Ivan Tabaković. 1. oktobra 1975. godine doneta je odluka o integraciji Galeriji i Muzeja, pa je do 1980. funkcionisala kao odeljenje savremene umetnosti pri Narodnom muzeju, kada je ponovo posatla samostalna ustanova. Galerija SLU ima tri izložbena prostora: - Galerija „Srbija“, Trg kralja Milana broj 13; - Paviljon u Tvrđavi, nekadašnji turski arsenal; - Salon 77, Bali begova džamija u Tvrđavi iz 1523. Galerija SLU svake godine organizuje oko četrdeset izložbi savremene domaće i strane umetnosti , kao i manifestacije Likovna kolonija „Sićevo“ i Grafička radionica „Sićevo“. Pored izložbene, bavi se muzeološkom, izdavačkom i edukativnom delatnošću. Fond Galerije SLU broji preko hiljadu i pet stotina umetničkih dela, smeštenih u depou. U okviru ustanove radi konzervatorsko-restauratoska radionica. GSLU izdaje monografije, kataloge, kao i internet časopis IČ. Adresa: Kej Kola srpskih sestara 1/ II Tel: 0038 18 513 701, 512 640 Faks: 0038 18 512 642 E mail: gslunis@gmail.com