Koordinate: 
Opis: 
Umetnička galerija “Nadežda Petrović” je osnovana 1961. godine. Nosi ime Nadežde Petrović (Čačak, 1873 – Valjevo, 1915), velike slikarke i rodoljuba, začetnika srpske moderne umetnosti, organizatora prvih južnoslovenskih izložbi, likovnih kolonija i umetničkih udruženja na samom početku 20. veka i aktivnog društvenog i humanitarnog radnika. Galerija se aktivno bavi savremenom likovnom /vizuelnom umetnošću kroz izložbenu delatnost, zaštitu pokretnih kulturnih dobara (zbirke) i izdavačku delatnost. Od 1960. Galerija kontinuirano svake druge godine organizuje Memorijal Nadežde Petrović, jednu od najstarijih likovnih izložbi u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji na kojoj se prezentuje aktuelna likovna/vizuelna praksa. Pored Memorijala, organizuju se i drugi umetnički projekti i izložbe – samostalne, grupne, studijske, problemske, istorijske, edukativne, kao i druge vrste programa – promocije, prezentacije, seminari, likovne, edukativne i stručne radionice, projekcije filmova, književne večeri, koncerti i slično. Aktivno se sarađuje sa muzejima, galerijama i institucijama kulture iz cele Srbije i regiona. Savremeni profil Umetničke galerije, pored navedenog, obeležavaju i stalna postavka, internet-sajt i produkcija izložbi. Galerija u svom fondu poseduje sedam zbirki - Nadežda i savremenici, Jugoslovenska umetnost druge polovine HH veka, Savremena umetnost, Spomen-zbirka Bogića Risimovića Risima, Zbirka crteža i karikatura Pjera Križanića, Legat porodice Božidara Prodanovića i Spomen-zbirka „Sonja Savić“. Galerija je dobitnik nekoliko nagrada: Vukove nagrade (2001), Nagrade grada Čačka (1999) i Nagrade za najbolju galeriju u Srbiji u 2010. godini Web časopisa ArtMagazin. Umetnička galerija "Nadežda Petrović", Čačak ul. Cara Dušana br. 6, 32000 Čačak tel: 032/222-375; 032/225-015 Fejsbuk stranica: @galerijanadezdapetrovic.cacak Radno vreme za posetu Spomen sobe Nadežde Petrović: Utorak – Petak: 10.00 – 15.00h (u toku tekuće izložbe od 10.00-20.00 i vikendom od 10.00 do 13.00h) Radno vreme tekućih izložbi: Utorak - Petak:10.00-20.00h Subota- Nedelja: 10.00 – 13.00h