Koordinate: 
Opis: 
U Beogradu je osnovan 1901. izdvajanjem Etnografskog odeljenja iz okvira Narodnog muzeja. Predlog i idejno-teorijsku osnovu za stvaranje muzeja u kome će se izučavati narodni život sastavio je istoričar Stojan Novaković, redovni član Srpskog učenog društva (današnja Srpska akademija nauka i umetnosti). Raznovrsni etnografski predmeti među kojima je bilo zemljanog i metalnog posuđa, nakita, amajlija, predmeta od stakla i tekstila, oružja, alata, uskršnjih jaja i ostalih muzealija preneseni su u Zadužbinu Stevče Mihajlovića – kuću koju je Mihajlović testamentom zaveštao ,,narodu srbskom za večiti spomen moiji i to u toji celji da se od nje načini muzej za Kraljevinu srbsku“. Za čuvara (upravnika) Muzeja postavljen je dr Sima Trojanović, a za prvog kustosa je, nešto kasnije, imenovan Nikola Zega. Svečano otvaranje prve stalne izložbe Etnografskog muzeja upriličeno je 20. septembra 1904. povodom proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka.Prve godine postojanja i rada Etnografskog muzeja bile su posvećene otkupu predmeta i predstavljanju Kraljevine Srbije u svetu. Predmeti su prikupljani na terenskim istraživanjima po tadašnjoj Srbiji i susednim zemljama u kojima je živeo srpski narod.Tokom Prvog svetskog rata uništen je veliki broj eksponata, dokumentacija i biblioteka. Nakon rata preduzeta su nova terenska istraživanja kako bi se popunile zbirke. Muzej je tih godina ređe gostovao u inostranstvu. Muzejska biblioteka je obnovljena 1920. i danas poseduje oko 60.000 publikacija među kojima je oko 33.000 knjiga i oko 27.000 časopisa iz oblasti etnologije, antropologije i srodnih nauka. U periodu između dva svetska rata izrađeni su Nov inventar svih predmeta i Azbučni registar, ustanovljeno je Odeljenje za muzički folklor i Ilustrativno odeljenje, a predmeti su razvrstani prema materijalu od kog su izrađeni.Tokom Drugog svetskog rata muzejski predmeti su zapakovani i sklonjeni iz dotadašnje zgrade Muzeja. Posle rata Muzej je preseljen u zgradu Beogradske berze na Studentskom trgu broj 13.Danas se u zbirkama Muzeja čuva oko 200.000 muzealija među kojima je više od 56.000 etnografskih predmeta. Od osnivanja Muzeja do danas stručno se prikupljaju i proučavaju muzejski predmeti i etnogenetski procesi, tradicionalna materijalna kultura, društveni odnosi i porodični život, običaji, verovanja i narodno stvaralaštvo. Proučavaju se obeležja srpske kulture, ali i obeležja drugih etničkih zajednica koje žive u susedstvu. Osim prikupljanja eksponata, od šezdesetih godina HH veka, kao stalan vid rada u Muzeju, uvodi se timsko istraživanje etnografskih oblasti severoistočne i zapadne Srbije. Rezultati istraživanja objavljuju se u stručnim i naučnim časopisima i katalozima.U Etnografskom muzeju u Beogradu se organizuju povremene i stalne izložbe. Do danas je priređeno osam stalnih izložbi i više stotina povremenih izložbi u zemlji i inostranstvu. Osma stalna izložba je postavljena 2001. pod nazivom ,,Narodna kultura Srba u HIH i HH veku“. Redovni program Muzeja poslednje dvadeset i dve godina čini i Međunarodni festival etnološkog filma. U Muzeju se organizuju radionice za decu i odrasle, predavanja, predstavljanja knjiga i koncerti. RADNO VREME Utorak – subota od 10 do 17 časova Nedelja od 9 do 14 časova Ponedeljkom je muzej zatvoren