Koordinate: 

Muzej naivne i marginalne umetnosti

Fotografije: 
Opis: 
Muzej naivne i marginalne umetnosti u Jagodini je specijalizovana institucija, jedinstvena u Srbiji, sa posebnim programom muzeološke zaštite dela naivne i marginalne umetnosti putem aktivnosti prikupljanja, sistematizovanja kroz muzeološku dokumentaciju, proučavanja, izlaganja i publikovanja. Osnovan je 1960. godine u Jagodini. U periodu svog postojanja organizovano je preko 600 izložbi u zemlji i inostranstvu i izdato isto toliko kataloga, monografija. Danas Muzej baštini bogatu internacionalnu likovnu zbirku od preko 3500 dela (slike, skulpture, crteži i grafike) više od 400 umetnika iz perioda od tridesetih godina XX veka do danas. Zastupljena su dela umetnika iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske, Belorusije, Brazila, Bugarske, Danske, Mađarske, Nemačke, Irana, Italije, Japana, Kipra, Rusije, Slovačke, Švedske, Danske, Turske, Francuske, među kojima se nalaze i brojna reprezentativna dela naših i svetskih klasika naivne i marginalne umetnosti. Najznačajniji rezultat dugogodišnjih muzeoloških nastojanja i aktivnosti MNMU je činjenica da su rasvetljene mnoge ukorenjene nedoumice i zablude vezane za specifičnu oblast naivne i marginalne umetnosti. Danas je i u širim krugovima likovne publike mnogo prisutnija svest o izuzetnom umetničkom potencijalu, visokim likovnim dometima i istinitoj kreativnoj stvaralačkoj energiji najvrednijih dela ove umetnosti, kao što se i u krugovima stručnjaka naivna i marginalna umetnost pravilno posmatra i vrednuje kao sastavni deo savremene umetnosti, ravnopravan sa akademskom. Radno vreme MNMU: utorak - petak : 10 - 17 sati (osim ponedeljkom) subotom i nedeljom: 11 - 15 sati Tel/faks: 035 8223 419 Adresa: Boška Đuričića 10, 35 000 Jagodina e - pošta: info@naiveart.rs Veb: www.mnmu.rs