Koordinate: 
Opis: 
Srpski muzej hleba osnovan je 1995. Muzej je nastao kao rezultat dugogodišnjeg sakupljačko-istraživačkog rada slikara Jeremije. Putujući po Srbiji (obišao je 700 sela), Jeremija slika ali i istražuje, sakuplja etnografske predmete, oruđa, mašine, zapisuje običaje. Početkom devedesetih godina odlučuje da svoju kolekciju predstavi javnosti i u tom periodu započinje izgradnju objekata u koje će, nekoliko godina kasnije, biti smeštene zbirke. Na prostoru od 1200 kvadratnih metara, u niz sukcesivno podignutih objekata, koje projektuje i realizuje sam Jeremija, smeštene su zbirke sa oko 2000 predmeta. Osnovna koncepcija muzejske postavke ima za cilj da pokaže put zrna pšenice od „zemlje, preko hleba, do neba“ korespondirajući tako sa ciklusima Jeremijinih slika ciklus „Zemlja“, „Hleb“ i „Nebo“. Pomoću izloženih predmeta ispričana je priča o hlebu i načinu na koji se on dobijao u Srbiji nekada, o njegovom značaju i simbolici ali i o ljudima, običajima, načinu života u prošlosti. Specifičnost postavke ogleda se i u samom načinu prezentacije predmeta. Predmete je moguće direktno dodirnuti a određen broj predmeta postavljen je tako da se njihovo funkcionisanje može demonstrirati. Kroz demonstracije predmetima se, bar na trenutak, vraća njihova nekadašnja funkcija. Izloženi predmeti razvrstani su u tri tematske zbirke: etnografsku, arheološku i likovnu. Etnografsku zbirku čine: zbirka oruđa za obradu zemlje, zbirka transportnih sredstava, zbirka predmeta za preradu pšenice i kukuruza, zbirka predmeta za mešenje i pečenje hleba, zbirka predmeta za pripremanje hrane i zbirka obrednih hlebova. Arheološku zbirku čine: praistorijska i antička zbirka. U praistorijskoj zbirci nalazi se zbirka oruđa za obradu zemlje, zbirka žrvnjeva i posuda za čuvanje žita. Antičku zbirku čine oruđa za obradu zemlje iz rimskog doba. U likovnoj zbirci nalazi se zbirka slika i crteža Jeremije. U okviru muzejskog kompleksa nalazi se furuna za pečenje hleba, ognjište i crkva posvećena srpskoj Slavi. Zbog snažnog uticaja ličnosti umetnika na koncepciju muzejske postavke, kao i njegovog praktičnog angažovanja na njenoj realizaciji, kroz celokupan muzejski kompleks provlači se ideja o muzeju kao o još jednom Jeremijinom umetničkom delu.