Koordinate: 
Opis: 
Od Mokre gore do Šargana saobraća jedinstvena pruga uskog koloseka, deo nekadašnje železničke trase koja je 1925. povezivala Beograd i Dubrovnik preko Sarajeva, a danas je pretvorena u turističku atrakciju i pokretni muzej železničkog saobraćaja. Kroz planinske predele netaknute prirode vijuga pruga u obliku osmice, prolazi kroz 22 tunela i pet mostova, i na kratkom rastojanju savlađuje uspon od 300 metara.